Truy cập nội dung luôn

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025...

Ngày 24/3/2022, tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thái Nguyên

Hướng dẫn triển khai Dự án bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc...

Ngày 03/3/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Hướng dẫn triển khai thực hiện Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển...

Quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025

Ngày 08/3/2022, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 319/QĐ-TTg quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025.

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4660

Tổng truy cập: 3199215

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: 666A đường Quang Trung, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3651 864 - Fax: 0208 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền