Truy cập nội dung luôn

Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc

03-03-2022

Ngày 31/12/2021 Ủy ban Dân tộc đã ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc

Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên Ban hành Quyết định Danh mục hồ sơ công việc năm 2021 của cơ quan.

14-10-2021

Ngày 28/9/2021, Ban Dân tộc tỉnh Ban hành Quyết định Danh mục hồ sơ công việc năm 2021

Kiện toàn Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Ban Dân tộc

14-10-2021

Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã Ban hành Quyết định kiện toàn Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Ban Dân tộc

Ban Dân tộc tỉnh đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020

30-06-2021

Ngày 24/6/2021, Ban Dân tộc tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính đầu năm 2021

THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

05-02-2021

Ngày 19/01/2021, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành văn bản số 225/UBND-TTPVHCC về việc thay đổi địa chỉ cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính.

Ban Dân tộc tỉnh ban hành kế hoạch về tuyên truyền cải cách hành chính của Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên năm 2021

11-01-2021

Ban Dân tộc tỉnh ban hành kế hoạch số 30/KH-BDT về tuyên truyền cải cách hành chính của Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên năm 2021

Ban Dân tộc tỉnh ban hành kế hoạch cải cách hành chính của Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên năm 2021

11-01-2021

Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021.

Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng đầu năm 2020.

17-08-2020

, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng công tác CCHC năm 2020

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành, thị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020.

24-07-2020

Ngày 23/7, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc.

10-07-2020

Ủy ban Dân tộc đã ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc

Ban hành Quy chế công tác văn thư lưu trữ của Ban Dân tỉnh Thái Nguyên

21-05-2020

Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định về việc Ban hành Quy chế công tác văn thư lưu trữ của Ban Dân tỉnh Thái Nguyên

Ban hành Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, từ chức, miễn nhiệm các chức vụ thuộc diện Ban Dân tộc tỉnh quản lý

21-05-2020

Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định về việc Ban hành Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, từ chức, miễn nhiệm các chức vụ thuộc diện Ban Dân tộc tỉnh quản lý

Một số điểm mới trong Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư

27-04-2020

Ngày 05/3/2020 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 30/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư

Điều chỉnh cước phí dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích

27-04-2020

Bưu Điện tỉnh Thái Nguyên điều chỉnh cước phí dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích

Ban Dân tộc tỉnh thực hiện đăng tải số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư điện tử theo yêu cầu của UBND tỉnh tại Quyết định số 880/QĐ-UBND.

24-04-2020

UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định về việc thành lập đường dây nóng và địa chỉ hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp

Ban Dân tộc tỉnh thực hiện đăng tải số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư điện tử theo yêu cầu của UBND tỉnh tại Quyết định số 880/QĐ-UBND.

24-04-2020

UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định về việc thành lập đường dây nóng và địa chỉ hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4812

Tổng truy cập: 3199285

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: 666A đường Quang Trung, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3651 864 - Fax: 0208 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền