Truy cập nội dung luôn

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kéo dài thời gian thực hiện Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số” đến năm 2025

24-12-2020 15:42

Ngày 18/12/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2152/QĐ-TTg phê duyệt Đề án kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số” đến năm 2025.

Đại diện tổ chức Global Civic Sharing Hàn Quốc tại Việt Nam trao tiền hỗ trợ cho các xã thuộc dự án “Ngôi làng hy vọng tỉnh Thái Nguyên”

Theo đó, đối tượng thụ hưởng của Đề án là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Các lĩnh vực ưu tiên của Đề án gắn với nội dung Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Cụ thể, giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt của hộ dân tộc thiểu số; phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị…

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có vùng đồng dân tộc thiểu số và miền núi thành lập bộ phận thường trực chỉ đạo, quản lý, giám sát thực hiện Đề án; chỉ đạo xây dựng và phê duyệt các chương trình, dự án được triển khai theo thẩm quyền, đảm bảo nhanh chóng, đúng quy định, tránh chồng chéo lãng phí; bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, nâng cao nhận thức, đào tạo nghề cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Xem chi tiết Quyết định số 2152/QĐ-TTg tại đây./.

Nguyễn Văn Nghĩa, Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 3441640

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: 666A đường Quang Trung, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3651 864 - Fax: 0208 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền