Truy cập nội dung luôn

Ủy ban Dân tộc ban hành Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN 5 năm 2021 – 2025

29-09-2021 10:04

Ngày 28/9/2021, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định số 645/QĐ-UBDT ban hành Chương trình hành động  thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN 5 năm 2021 – 2025.

Chương trình đã đề ra mục tiêu tổng tổng quát giai đoạn 2021 – 2025: khai thác tiềm năng, lợi thế của các địa phương trong vùng đồng bào DTTS&MN, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; giảm nghèo nhanh, bền vững, giảm khoảng cách về mức thu nhập so với vùng phát triển; giảm dần địa bàn ĐBKK; quy hoạch, sắp xếp ổn định dân cư, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, liên vùng kết nối với các vùng phát triển; cải thiện rõ rệt đời sống của nhân dân; phát triển toàn diện giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là người dân tộc thiểu số; nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin; xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu đi đôi với giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh biên giới quốc gia; củng cố tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng, Nhà nước.

Về mục tiêu cụ thể, chương trình xác định 9 mục tiêu cụ thể, để đảm bảo thực hiện các mục tiêu đã đề ra, UBDT đưa ra 13 nhóm nhiệm vụ và 10 giải pháp thực hiện.

Quyết định số 645/QĐ-UBDT có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 460/QĐ-TTg ngày 21/8/2020 của UBDT.

              Xem chi tiết Quyết định số 645/QĐ-UBDT: tại đây
Nguyễn Văn Nghĩa, Văn phòng

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 3441665

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: 666A đường Quang Trung, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3651 864 - Fax: 0208 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền