Truy cập nội dung luôn

Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025

30-03-2022

Ngày 25/3, Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 đã được ban hành

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thái Nguyên

28-03-2022

Ngày 24/3/2022, tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thái Nguyên

Hướng dẫn triển khai Dự án bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch

25-03-2022

Ngày 03/3/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Hướng dẫn triển khai thực hiện Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”

Họp các ngành xin ý kiến dự thảo lần 1 quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn nguồn ngân sách trung ương

25-03-2022

Ngày 15/3/2022, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức họp các ngành về Chương trình mục mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN

Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung chi cho Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng DTTS

22-03-2022

Bộ Tài chính ban hành Thông tư về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

17-01-2022

Ngày 31/12/ 2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn thực hiện Chương trình MTQG

06-01-2022

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi

Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025

10-12-2021

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025

Lãnh đạo Ban Dân tộc đi khảo sát đường giao thông chưa được kiên cố hóa tại xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ

16-10-2021

Ngày 15/10/2021, Ban Dân tộc đã tổ chức đoàn công tác đi khảo sát đường giao thông chưa được kiên cố hóa tại xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ.

Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

15-10-2021

Ngày 14/10/2021, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh ký Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Tổng hợp nhu cầu và cam kết giải ngân vốn đầu tư công thuộc CTMT quốc gia phát triển KT - XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2021 và 2022

16-08-2021

Sáng ngày 14/9, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo việc tổng hợp nhu cầu vốn và cam kết giải ngân vốn đầu tư công thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2021, 2022

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của BCĐ TW Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 – 2030

23-07-2021

Phó Thủ tướng Thường trực đã ký ban hành Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo này

Ủy ban Dân tộc làm việc với Tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên về Chương trình MTQG

24-03-2021

Ngày 18/3/2021, đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên về tình hình thực hiện các chính sách dân tộc

Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025

27-11-2020

Chương trình hành động của Ủy ban Dân tộc nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030

17-09-2020

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 1409/QĐ-TTg ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội

Kinh phí thực hiện và các dự án thành phần thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia

21-08-2020

Theo Nghị quyết số 120/2020/NQ-QH14 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

Thành lập BCĐTƯ Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số

22-07-2020

hủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành Quyết định số 1014/QĐ-TTg Thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4728

Tổng truy cập: 3199270

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: 666A đường Quang Trung, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3651 864 - Fax: 0208 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền