Truy cập nội dung luôn

Đồng chí Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm việc với Ban Dân tộc tỉnh

20-05-2022 16:17

        Sáng ngày 17/5, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Ban Dân tộc tỉnh và các sở, ngành liên quan về việc góp ý Dự thảo Tờ trình UBND tỉnh; Dự thảo Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, tỉnh Thái Nguyên của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc

        Việc xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh nhằm quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn nguồn ngân sách Trung ương và tỷ lệ đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tốc thiểu số và miền núi tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1 ( 2021 - 2025). Dự thảo quy định kèm theo Nghị quyết gồm 03 Chương và 16 Điều nêu rõ: Phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; nguyên tắc phân bổ vốn; tiêu chí, định mức và phương pháp phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước, mức đối ứng từ ngân sách địa phương; tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình… Bên cạnh đó, cũng quy định cụ thể phương pháp tính điểm theo các tiêu chí để phân bổ ngân sách nhà nước, phân bổ vốn sự nghiệp cho 10 dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1 (2021 - 2025).

        Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh và các sở ngành đã thảo luận làm rõ nguyên tắc phân bổ vốn, tiêu chí, định mức như: Đề nghị quy định cụ thể tỷ lệ phân bổ cho các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thành phố; ưu tiên bố trí vốn thực hiện nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm giải quyết các vấn đề cấp bách, ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, nhóm dân tộc thiểu số còn khó khăn, các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú; nghiên cứu phân bổ nguồn vốn ngân sách tỉnh đối ứng để thực hiện Chương trình cho các sở, ban, ngành và các địa phương thực hiện các dự án, tiểu dự án…

        Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Xuân Trường đề nghị Ban Dân tộc tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu để việc xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh phải đảm bảo nguyên tắc, có các giải pháp triển khai. Đồng thời, giao Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với các sở, ngành và các địa phương rà soát lại các quy định định mức phân bổ cụ thể ngân sách Trung ương và tỷ lệ đối ứng của ngân sách địa phương, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế và khả năng cân đối của ngân sách nhà nước, trên cơ sở mục tiêu kế hoạch hằng năm; không sử dụng vốn của Chương trình để chi cho các hoạt động thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước đã được bố trí đầy đủ từ nguồn vốn chi thường xuyên…

Lê Thị Thanh Hà, Phòng Chính sách Dân tộc

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 3479467

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: 666A đường Quang Trung, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3651 864 - Fax: 0208 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền