Truy cập nội dung luôn

Hội thảo góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

01-11-2021 15:42

Sáng 29/10, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội thảo trực tuyến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS và MN) giai đoạn 2021 - 2030 do Ủy ban Dân tộc quản lý; Thông tư hướng dẫn quy trình đánh giá, giám sát thực hiện Chương trình MTQG.

 Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh chủ trì hội thảo. Tham dự tại điểm cầu Thái Nguyên có Đ/c Nguyễn Thái Nam, Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành liên quan và Ban Dân tộc tỉnh.

Dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện các tiểu dự án gồm 9 chương, 88 điều về các nội dung: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực dân tộc; đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp…

Đối với Dự thảo thông tư hướng dẫn quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030; giai đoạn I từ năm 2021 – 2025 gồm 10 điều: Phạm vi, điều chỉnh, đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; theo dõi thực hiện; kiểm tra thực hiện; đánh giá thực hiện; giám sát đầu tư của công cộng; hệ thống báo cáo số liệu ứng dụng các giải pháp số hóa; tổ chức thực hiện; kinh phí; hiệu lực thi hành.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe định hướng nội dung cần xin ý kiến của các thông tư gồm: Hướng dẫn thực hiện Dự án 1, Dự án 2, Dự án 4, Dự án 9, Tiểu dự án 4 của Dự án 5 và Tiểu dự án 1, Tiểu dự án 2 của Dự án 10 thuộc Chương trình MTQG; Hướng dẫn quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình MTQG giai đoạn I, từ năm 2021 - 2025. Theo đó, các đại biểu tập trung nghiên cứu, góp ý về tính phù hợp của dự thảo 02 thông tư với các văn bản pháp luật hiện hành, nhằm đảm bảo việc ban hành thông tư đúng pháp luật, không chồng chéo, mâu thuẫn với các văn bản pháp luật khác; về bố cục, nội dung dự thảo của 02 thông tư, các vấn đề bất cập chưa phù hợp với điều kiện thực tiễn, những quy định cần chỉnh sửa; những vấn đề chưa rõ, chưa cụ thể, chưa được đề cập, chưa thống nhất, cần thiết được làm rõ và bổ sung thêm trong dự thảo của 02 thông tư.

Đồng chí Nguyễn Thái Nam, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh tham gia góp ý vào các dự thảo tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên

Tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Nguyễn Thái Nam, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đã tham gia đóng góp một số ý kiến về các vấn đề: Giải quyết một số vấn đề việc khó khăn trong hỗ trợ đất sản xuất, đất ở thuộc Dự án 1 đã chỉ ra khi thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-Ttg; việc thực hiện phân cấp các xã làm chủ đầu tư các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng; định mức đầu tư kiên cố hóa đường đến trung tâm các xã, đề xuất bổ sung các công trình đã đầu tư nhưng bị hư hỏng nặng vào diện được đầu tư...

Phát biểu kết luận Hội thảo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đánh giá cao những ý kiến phát biểu, góp ý của đại biểu và yêu cầu Ban soạn thảo các thông tư tiếp thu ý kiến của các đại biểu; đồng thời tiếp tục tổ chức xin ý kiến các địa phương, các chuyên gia của các bộ, ngành để nghiên cứu, khẩn trương hoàn hiện các thông tư trong thời gian sớm nhất. …

Nguyễn Văn Nghĩa, Văn phòng

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 8186

Tổng truy cập: 3307223

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: 666A đường Quang Trung, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3651 864 - Fax: 0208 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền