Truy cập nội dung luôn

Họp các ngành xin ý kiến dự thảo lần 1 quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn nguồn ngân sách trung ương

25-03-2022 10:08

Thực hiện Công văn số 143/UBND-NC ngày 13/01/2022 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai thực hiện Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ, nội dung này UBND tỉnh đã giao Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng dự thảo Nghị quyết, ngày 15/3/2022, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức họp các ngành xin ý kiến dự thảo lần 1 quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn nguồn ngân sách trung ương và tỷ lệ đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN  giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Đ/c Nguyễn Thái Nam, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, các ngành đã xem xét, rà soát lại các tiêu chí, nguyên tắc thuộc đơn vị phụ trách  như: Cách tính giao Kế hoạch vốn của từng dự án; rà soát lại kế hoạch của đơn vị để tính cụ thể tỷ lệ % vốn ngân sách phân bổ cho địa phương và phân bổ cho ngành.... để tổ chức thực hiện các Dự án trong dự thảo Nghị quyết quy định.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Nam, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, cơ quan chủ trì tiếp thu và thống nhất giao cho phòng chuyên môn tổng hợp các ý kiến và tiếp tục hoàn thiện dự thảo để trình UBND tỉnh báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xin chủ trương xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn nguồn ngân sách trung ương và tỷ lệ đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021-2025 đúng quy định./.

Lê Thị Thanh Hà, Phòng Chính sách Dân tộc

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 3479255

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: 666A đường Quang Trung, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3651 864 - Fax: 0208 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền