Truy cập nội dung luôn

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định giao ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia

13-06-2022 15:40

Ngày 28/5/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Minh Khái đã ký Quyết định số 653/QĐ-TTg về việc giao ngân sách Trung ương  năm 2022 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Lãnh đạo Ban Dân tộc đi khảo sát công trình dự kiến sử dụng nguồn vốn CTMT quốc gia phát triển KT-XH vùng DTTS&MN

Giao các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở trung ương  và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương dự toán ngân sách trung ương năm 2022; Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.  

Cụ thể dự toán giao tỉnh Thái Nguyên 506.829 triệu đồng, trong đó vốn đầu tư 322.092, vốn sự nghiệp 184.737 triệu đồng thực hiện Chương trình MTQG năm 2022. Quyết định cũng giao nhiệm vụ chương trình mục tiêu quốc gia cho tỉnh Thái Nguyên: Giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS&MN 2%; giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh 0,8%...

Quyết định giao các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương là cơ quan chủ quản chương trình mục tiêu quốc gia: Căn cứ dự toán, mục tiêu, nhiệm vụ được giao, thực hiện phân bổ và giao dự toán thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia cho các đơn vị, các cấp sử dụng ngân sách trực thuộc trước ngày 1-7-2022 đảm bảo đúng quy định Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các quy định có liên quan. Thực hiện công khai và báo cáo kết quả phân bổ và giao dự toán thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định.Chủ động cân đối bố trí ngân sách địa phương, lồng ghép với dự toán ngân sách trung ương và huy động tối đa các nguồn lực tài chính hợp pháp khác để thực hiện 3 Chương trình mục tiêu trên địa bàn, bảo đảm không chồng chéo, trùng lắp về phạm vi, đối tượng, nội dung hỗ trợ.

Xem chi tiết Quyết định số 653/QĐ-TTg tại đây

Nguyễn Văn Nghĩa, Văn phòng

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 3449748

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: 666A đường Quang Trung, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3651 864 - Fax: 0208 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền