Truy cập nội dung luôn

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về việc phân bổ ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 cho các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia.

13-06-2022 15:02

Ngày 22/5/2022, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 517/NQ-UBTVQH15 về phân bổ 92.057,861 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các địa phương thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Toàn cảnh phiên họp thứ 11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Theo đó vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 được phân bổ 92.057,861 tỷ đồng, trong đó: 47.057,816 tỷ đồng dành cho Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; 18.000 tỷ đồng dành cho Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; 27.000 tỷ đồng dành cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tỉnh Thái Nguyên được phân bổ 1.405,237 tỷ đồng cho cả 03 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Trong năm 2022 tỉnh Thái Nguyên được phân bổ 506,829 tỷ đồng cho cả 03 Chương trình mục tiêu quốc gia (cho Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 249,920 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: 28,179 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 228,730 tỷ đồng).

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương phân bổ, giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025, dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 và phân bổ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và quy định pháp luật có liên quan trước ngày 01 tháng 7 năm 2022; Khẩn trương triển khai các giải pháp đẩy mạnh tiến triển khai thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia theo đúng Nghị quyết của Quốc hội, đảm bảo quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng pháp luật, đúng mục đích, đạt hiệu quả cao.

Nguyễn Văn Nghĩa, Văn phòng

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 3475935

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: 666A đường Quang Trung, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3651 864 - Fax: 0208 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền