Truy cập nội dung luôn

Ban Dân tộc tỉnh ban hành kế hoạch Thực hiện Chương trình Chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 của Ban Dân tộc tỉnh

30-06-2021 15:19

        Ngày 26/5/2021, Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch số 385/KH-BDT về việc thực hiện Chương trình Chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 của Ban Dân tộc tỉnh nhằm cụ thể hóa việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên và hướng dẫn số 646/STTTT-CNTT, ngày 18/5/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông; thực hiện có hiệu quả các mục tiêu được xác định trong Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

 

 

Thái Nguyên lấy ngày 31/12 hàng năm là Ngày chuyển đổi số của tỉnh

 

        Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên. Ban Dân tộc tỉnh tập trung vào các nhiệm vụ xây dựng Chính quyền số gồm 5 nhiệm vụ thuộc 3 mã nhiệm vụ sau: Xây dựng nền tảng chung làm cơ sở dữ liệu phục vụ Chính quyền số của tỉnh Thái Nguyên (mã nhiệm vụ CQ5); xây dựng và nâng cấp hệ thống thông tin của đơn vị (mã nhiệm vụ CQ10); đổi mới và kiến tạo cơ cấu, quản trị phù hợp với quá trình chuyển đổi số (mã nhiệm vụ CQ13).

Xem chi tiết tại đây./.

Lê Thị Thanh Hà, Văn phòng

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 3441567

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: 666A đường Quang Trung, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3651 864 - Fax: 0208 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền