Truy cập nội dung luôn

Ban Dân tộc tỉnh: Phát động Hưởng ứng phong trào thi đua “Thái Nguyên đẩy mạnh chương trình Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025”

30-06-2021 15:43

        Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, thúc đẩy tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ trong Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Ban Dân tộc tỉnh phát động đến cán bộ, công chức và người lao động trong toàn cơ quan phát huy sức mạnh của cả tập thể cơ quan Ban Dân tộc tỉnh trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trực tiếp tham gia vào quá trình Chuyển đổi số của tỉnh. Tạo khí thế thi đua sôi nổi, thúc đẩy mỗi tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 đề ra. Kịp thời phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong thực hiện chương trình chuyển đổi số nhằm tạo sự lan tỏa trong toàn cơ quan. Nội dung phát động với chủ đề: “Thi đua xây dựng chính quyền số gồm:

        1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức phổ biến, triển khai, quán triệt chủ trương của Đảng, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số, chính quyền số.

        2. Tạo điệu kiện cho đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về công nghệ số, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng cán bộ phụ trách công nghệ thông tin để tham gia vào quá trình chuyển đổi số của tỉnh.

        3. Tăng cường quản lý an ninh mạng, bảo mật thông tin và an toàn dữ liệu, phòng chống hiệu quả các hoạt động phá hoại, thâm nhập hệ thống quản lý, điều hành chính quyền điện tử, tạo niềm tin vào tiến trình chuyển đổi số, hoạt động trên môi trường số.

        4. Tích cực tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của cơ quan nhằm thu hút, tập hợp sự tham gia, ủng hộ của các cá nhân trong cơ quan xây dựng chính quyền số.

 

                                                                                                             Ảnh minh họa

        5. Chú trọng ưu tiên, thi đua đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực Dân tộc: Xây dựng nền tảng chung làm cơ sở dữ liệu phục vụ Chính quyền số tỉnh Thái Nguyên./.

Lê Thị Thanh Hà, Văn phòng

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 7853

Tổng truy cập: 3320342

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: 666A đường Quang Trung, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3651 864 - Fax: 0208 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền