Truy cập nội dung luôn

Tăng cường hiệu quả quản lý ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước

18-03-2022 14:13

Đề góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ của Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020. Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản số 639/BTTTT-THH ngày 28/2/2022, về tăng cường hiệu quả quản lý ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước và một số nội dung tuyên truyền về văn bản do Bộ Thông tin và Truyền thông biên soạn.

Trong đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ:

1. Ban hành Nghị quyết, chương trình, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số bảo đảm việc đầu tư và sử dụng các nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước được sử dụng đúng nội dung, đúng tính chất nguồn kinh phí, đúng mục tiêu, tiết kiệm, hiệu quả.

2. Việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước cho công nghệ thông tin và triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số cần thực hiện theo quy trình, thủ tục, pháp luật hiện hành về quản lý đầu tư, ngân sách nhà nước, đầu thầu.

3. Trong năm 2022 và các năm tới, Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; tập huấn công tác quản lý đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước; tập huấn công tác định mức, đơn giá trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin…Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước. Coi tiêu chí tuân thủ các quy định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số là tiêu chí xếp hạng về ICT Index và cải cách hành chính trong lĩnh vực chuyển đổi số./.

Xem chi tiết văn bản số 639/BTTTT-THHNội dung tuyên truyền về văn bản 639 

Trần Thị Mỹ Hoài - Văn phòng

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 3441427

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: 666A đường Quang Trung, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3651 864 - Fax: 0208 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền