Truy cập nội dung luôn

Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối CCQ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 - 2025

26-01-2021 08:56

        Thực hiện Kế hoạch số 10-KH/ĐUK, ngày 27/11/2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối CCQ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức chức học tập, quán triệt và triển khai đến toàn bộ cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Chi bộ, cơ quan Ban Dân tộc tỉnh đảm bảo theo đúng Kế hoạch của Đảng ủy Khối CCQ tỉnh là xong trước 31/12/2020. Trực tiếp đồng chí Bí thư Chi  bộ chủ trì tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Gắn việc học tập, quán triệt Nghị quyết với thảo luận, bổ sung, hoàn chỉnh chương trình, kế hoạch công tác của Ban phù hợp với điều kiện cụ thể, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Các cán bộ, đảng viên và quần chúng nêu cao tinh thần tự giác, trách nhiệm trong học tập, nghiên cứu, thảo luận để nắm vững nội dung Nghị quyết, tập trung vào 3 nội dung chính:

        - Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV nhiệm kỳ 2020-2025.

        - Triển khai dự thảo Chương trình hành động của của Chi bộ về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối CCQ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

        - Thảo luận, thông qua chương trình hành động của cấp ủy Chi  bộ về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối CCQ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

        Qua đó đã giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Chi bộ, cơ quan Ban Dân tộc tỉnh nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết; từ đó thảo luận, thống nhất chương trình hành động của cấp ủy thực hiện Nghị quyết gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân, tạo sự tin tưởng, thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đề ra./.

Lê Thị Thanh Hà, Văn phòng

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập:7560

Tổng truy cập: 3200872

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: 666A đường Quang Trung, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3651 864 - Fax: 0208 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền