Truy cập nội dung luôn

Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941- 28/01/2021)

03-02-2021 09:14

        Ngày 28-1-1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc cùng một số đồng chí của mình vượt qua mốc 108 biên giới Việt Nam-Trung Quốc về đến Pác Bó (Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng). Đồng bào Pác Bó vinh dự và tự hào đón Bác trở về sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước. Tại Cao Bằng, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã trực tiếp chỉ đạo phong trào cách mạng cả nước; chủ trì Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (từ ngày 10 đến 19-5-1941) hoàn chỉnh sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược đối với cách mạng Việt Nam; thành lập Mặt trận Việt Minh và chỉ đạo thành lập các tổ chức quần chúng đều lấy tên là các Hội cứu quốc; quyết định khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền và nhiều vấn đề quan trọng khác…

Bến cảng Nhà rồng - nơi Bác Hồ rời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước

        Người chỉ đạo thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân-tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng và tích cực chuẩn bị mọi mặt cho Cách mạng Tháng Tám 1945. Ngày 7-5-1954, nhân dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Ngày 30-4-1975, cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ toàn thắng, cả nước thống nhất, tiến lên xây dựng CNXH… Tất cả những dấu son lịch sử huy hoàng đó đều được bắt đầu từ mùa Xuân năm 1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Bác Hồ về Pác Bó, Cao Bằng (ngày 28-1-1941)

        Sự kiện Bác Hồ trở về nước vào mùa Xuân năm 1941 đã đáp ứng đòi hỏi khách quan của phong trào cách mạng trong nước và sự phát triển của tiến trình lịch sử đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc Việt Nam.

        Mùa Xuân 2021 này chúng ta kỷ niệm sự kiện lịch sử 80 năm Ngày Bác Hồ trở về Tổ quốc đúng vào thời điểm diễn ra Đại hội XIII của Đảng. Đảng ta đã quyết định đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, với tư duy mới, tầm nhìn mới, thực hiện khát vọng Việt Nam thịnh vượng, hùng cường, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

        Xem chi tiết tài liệu tuyên truyền tại đây./.

Lê Thị Thanh Hà, Văn phòng

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập:7634

Tổng truy cập: 3200910

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: 666A đường Quang Trung, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3651 864 - Fax: 0208 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền