Truy cập nội dung luôn

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ Ban Dân tộc

30-06-2021 17:58

Chi bộ Ban Dân tộc là chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối, có chức năng lãnh đạo cơ quan Ban Dân tộc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị quản lý nhà nước về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi trên địa bàn tỉnh.  Chi bộ có 17 đảng viên, 100% là đảng viên chính thức; đảng viên nữ 05 đồng chí; cấp ủy có 3 đồng chí gồm: Bí thư, Phó Bí thư và chi ủy viên ( trong đó phân công đồng chí Phó Bí thư phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ). Có tổ chức Đoàn thể Công đoàn cơ quan. Trong đó: trình độ chuyên môn: 100% cán bộ, đảng viên có trình độ đại học trở lên; trình độ cử nhân, cao cấp lý luận chính trị: 11/17 người = 64,7%.

Trong những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ Ban Dân tộc đã được cấp uỷ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; nhận thức của toàn bộ đảng viên Chi bộ Ban Dân tộc về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đã có chuyển biến tích cực và sâu sắc. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Cấp ủy nghiêm túc, kịp thời triển khai, quán triệt đầy đủ kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị, quy định của Trung ương và của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật về đảng; về ý nghĩa tầm quan trọng của kiểm tra, giát sát đối với công tác xây dựng đảng đến toàn thể đảng viên góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Chi bộ đã xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hàng năm và chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát việc chấp hành  Cương lĩnh chính trị,  Điều lệ Đảng, việc cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Đảng viên, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, việc tham mưu, tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, việc quản lý, sử dụng tài sản công, việc thực hiện nhiệm vụ tài chính Đảng…Công tác kiểm tra, giám sát gắn với thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng; quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan; việc thực hành tiết kiệm chống tham ô, lãng phí, quan liêu, tiêu cực. Đối với Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng còn được tuyên truyền phổ biến đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Chi bộ để tổ chức thực hiện các quy định về kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; xác định việc tác kiểm tra, giám sát là việc làm thường xuyên, liên tục, làm tốt công tác phê bình và tự phê bình để cán bộ đảng viên chỉ ra những thiếu sót của đồng chí, đồng nghiệp, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ đảng viên, qua đó nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong toàn Chi bộ nhiệm kỳ 2015- 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kết quả qua công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ, không phát hiện tổ chức, cá nhân nào vi phạm khuyết điểm; không có cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, nói không đi đôi với làm.

Xác định công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng là công tác hết sức quan trọng và nặng nề nhất là trong bối cảnh hiện nay, việc tập trung đấu tranh, ngăn chặn những yếu kém, tiêu cực trong Đảng, nhất là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức. Qua thực tế về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng tại Chi bộ ban Dân tộc cần tập trung những nội dung sau:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của cấp uỷ, cán bộ, đảng viên trong công tác kiểm tra, giám sát; thấy rõ quyết tâm chính trị của Đảng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Làm tốt công tác kiểm tra đảng để Chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo cơ quan trong giai đoạn cách mạng mới; góp phần tạo môi trường công tác của cơ quan minh bạch, lành mạnh để phát triển; củng cố niềm tin, sự ủng hộ của đảng viên, công chức và người lao động đối với Đảng.

 

Ngày 30/3/2021, Đoàn kiểm tra của Đảng ủy Khối kiểm tra việc lãnh đạo,

chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/ĐUK, ngày 19/01/2019

 

Cấp uỷ, nhất là người đứng đầu phải gương mẫu, quyết liệt, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng theo chức năng, nhiệm vụ. Coi trọng việc nắm tình hình hoạt động của Chi bộ, đảng viên để sớm phát hiện, ngăn ngừa, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, nhất là các dấu hiệu vi phạm khi còn manh nha, để vi phạm không trầm trọng hơn.

Phải tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cán bộ làm công tác kiểm tra phải luôn giữ vững bản lĩnh, có dũng khí đấu tranh, phải liêm, chính, chí công, vô tư đấu tranh với sai phạm, tiêu cực trong cơ quan, Chi bộ; phải không ngừng nâng cao trình độ, kiến thức, nhất là trong bối cảnh khoa học-công nghệ phát triển như hiện nay; nắm vững và thực hiện đúng các nguyên tắc, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; luôn phấn đấu, rèn luyện tác phong công tác, không kiêu ngạo, say sưa với thành tích, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, tâm huyết, kiên quyết và trách nhiệm cao trong nghề nghiệp; phải thực sự gương mẫu trong cuộc sống và công tác./.

Lê Thị Thanh Hà, Văn phòng

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập:7180

Tổng truy cập: 3200945

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: 666A đường Quang Trung, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3651 864 - Fax: 0208 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền