Truy cập nội dung luôn

Nội dung tuyên truyền tháng 3/2022

11-03-2022 11:03

        Một là, tuyên truyền về nội dung Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện ở các cấp; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo Kế hoạch số 49-KH/TU, ngày 18/02/2022 và Kế hoạch số 48-KH/TU, ngày 08/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Xây dựng Kế hoạch thực hiện tại đơn vị.

        Hai là, tuyên truyền Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022- 2027) được tổ chức từ ngày 09 đến 11/3/2022, tại Hà Nội. Tham dự Đại hội có 1.000 đại biểu chính thức là những phụ nữ tiêu biểu, đại diện cho các lực lượng phụ nữ, các dân tộc, tôn giáo và các lĩnh vực hoạt động khác nhau thuộc 70 đoàn đại biểu trong cả nước và khoảng 200 đại biểu khách mời. Đây là nhiệm kỳ đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035, với chủ đề: "Phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, vì hạnh phúc của phụ nữ, vì sự phồn vinh của đất nước".

        Phiên khai mạc đại hội sẽ được tổ chức vào sáng 10/3 với nội dung chính gồm: Diễn văn khai mạc, báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành khóa XII, phóng sự ngắn, một số tham luận và phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Các phiên chính thức khác của Đại hội gồm: Tham luận/thảo luận, Bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIII. Phiên bế mạc, đại hội sẽ báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất và ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIII; thông qua Nghị quyết Đại hội.

        Đại hội sẽ thông qua 5 định hướng lớn

      Dự thảo Báo cáo Chính trị trình đại hội xác định mục tiêu chung của nhiệm kỳ. Đó là: Phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chủ động hội nhập, ý thức làm chủ của các tầng lớp phụ nữ; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ.

        Phấn đấu đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, khẳng định vị thế tổ chức tiên phong hành động vì hạnh phúc của phụ nữ, có tầm ảnh hưởng trong khu vực và quốc tế; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước.

      Dự thảo Báo cáo cũng xác định 5 quan điểm phát triển, có tính định hướng trong xây dựng toàn bộ phương hướng nhiệm kỳ mới và những năm tiếp theo.

        Cụ thể, thứ nhất, bám sát, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, căn cứ thực tiễn và yêu cầu của phong trào phụ nữ trong giai đoạn mới, là cơ sở cho việc nâng cao chất lượng hoạt động Hội, thực hiện tốt chức năng đại diện, vai trò nòng cốt chính trị trong công tác phụ nữ của tổ chức Hội.

       Thứ hai, phát huy và kế thừa truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết của phụ nữ, đồng thời chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, đồng hành giải quyết các vấn đề thiết thân của phụ nữ là nhiệm vụ xuyên suốt; lấy hạnh phúc và lợi ích của phụ nữ là mục tiêu; lấy sự đồng thuận và tin tưởng của phụ nữ là thước đo chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức hội.

       Thứ ba, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, chủ động tham mưu, đề xuất hoàn thiện luật pháp, chính sách liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới, thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức hội.

        Thứ tư, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh hội nhập quốc tế; mở rộng tính liên hiệp, tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ trên nguyên tắc dân chủ, tự nguyện là nhiệm vụ then chốt để xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả.

        Thứ năm, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm, giỏi vận động phụ nữ, có khát vọng cống hiến

        Đại hội lần này, Đoàn đại biểu Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên tham dự Đại hội có 13 đại biểu, đại diện cho hơn 260 nghìn hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh. Chiều ngày 7/3, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã Gặp mặt, tặng hoa, chúc mừng Đoàn đại biểu Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

        Phát biểu tại buổi Gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc là đợt sinh hoạt chính trị lớn nhất, quan trọng nhất của Hội LHPN Việt Nam, của các cấp Hội và toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ. Đồng chí mong muốn các đại biểu trong Đoàn dự Đại hội phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, tham gia có chất lượng vào các chương trình, nội dung của Đại hội, góp phần đưa tiếng nói của phụ nữ tỉnh Thái Nguyên đến diễn đàn Đại hội. Cùng với đó, tiếp thu các Chương trình, Nghị quyết của Đại hội để xây dựng kế hoạch cụ thể trong tuyên truyền, triển khai thực hiện, nhằm nâng cao hơn nữa công tác Hội và phong trào phụ nữ của địa phương trong giai đoạn tiếp theo./

        Ba là, tuyên truyền Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 17/01/2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028.

       Bốn là, tiếp tục tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 08/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, trong đó nhấn mạnh, cán bộ công chức chủ động, tập trung xử lý công việc ngay sau Tết; không tổ chức các hoạt động du xuân làm ảnh hưởng đến công việc và công tác phòng, chống dịch Covid-19.

        Năm là, tích cực tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thông tin, tuyên truyền sâu rộng để các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ về tình hình diễn biến dịch Covid-19 trên thế giới, khu vực, trong nước và trên địa bàn tỉnh; đồng lòng, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch quyết liệt của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Y tế, các cơ quan chức năng và các địa phương. Từ đó, nâng cao ý thức trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch. Thông tin, tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, nhất là phụ huynh học sinh để mọi người nhận thức đúng về sự cần thiết của việc đưa trẻ trở lại trường học trong điều kiện dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp khi có chủ trương chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; từ đó đồng thuận với chủ trương của Chính phủ trong chỉ đạo tổ chức dạy học trực tiếp.

        Sáu là, tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp Nhân dân về việc triển khai dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử không dừng (ETC), không sử dụng hình thức thu phí thủ công kể từ ngày 01/6/2022 theo Công điện số 155/CĐ-TTg, ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ; tạo sự đồng thuận, tích cực sử dụng dịch vụ thu phí ETC, góp phần bảo đảm kết nối liên thông, đồng bộ, thuận tiện cho người và phương tiện tham gia giao thông.

        Bẩy là, các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội nổi bật diễn ra trong tháng 3/2022; đặc biệt tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tô Hiệu, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (1912 - 2022); kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912 - 28/3/2022)./.

Lê Thị Thanh Hà, Chi ủy Chi bộ

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 3441447

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: 666A đường Quang Trung, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3651 864 - Fax: 0208 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền