Truy cập nội dung luôn

Phát động phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, người lao động Ban Dân tộc tỉnh năm 2022

04-03-2022 16:33

Năm 2022, năm thứ hai triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ  XX, Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; năm tiếp tục triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025. Phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn tỉnh Thái Nguyên, Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Viên chức tỉnh, Nghị quyết Đại hội IV Công đoàn Ban Dân tộc tỉnh. Ban Chấp hành Công đoàn Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, người lao động năm 2022 với các nội dung cụ thể sau:

  1. Chủ đề thi đua

            Nâng cao trách nhiệm tham mưu, phục vụ; đổi mới phương thức hoạt động, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2018-2023.

Đ/c Trưởng Ban và đ/c Chủ tịch Công đoàn cơ quan ký giao ước thi đua tại Hội nghị cán bộ công chức năm 2022

2. Nội dung thi đua

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, người lao động thể hiện tinh thần thi đua yêu nước trong giai đoạn hiện nay là đoàn kết, nỗ lực vượt khó, đổi mới, sáng tạo, phát huy sáng kiến, nâng cao hiệu suất công tác trong công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc và toàn diện các chỉ tiêu và nhiệm vụ của Đại hội công đoàn các cấp, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

- Đẩy mạnh và cụ thể hóa các phong trào thi đua, cuộc vận động do Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên, Công đoàn Viên chức tỉnh phát động.

- Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục đổi mới, phương thức và sáng tạo trong hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn; thực hiện tốt công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động. Tích cực phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tập trung huy động các nguồn lực, tổ chức hỗ trợ, chăm lo cho đoàn viên và người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

3. Tổ chức phong trào thi đua thành 02 đợt như sau:

- Đợt 1 (Từ tháng 01/2022 đến 30/6/2022)

- Đợt 2 (Từ 01/7/2022 đến 31/12/2022)

  Xem chi tiết tại đây./.

Lê Thị Thanh Hà, Phòng Chính sách Dân tộc

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 3441663

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: 666A đường Quang Trung, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3651 864 - Fax: 0208 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền