Truy cập nội dung luôn

Phát động tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025”

27-07-2021 16:36

        Thực hiện Kế hoạch Số 29-KH/ĐUK ngày 01/7/2021của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Thái Nguyên về việc tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025”, Chi bộ ban Dân tộc tỉnh phát động tham gia cuộc thi như sau:

        1. Tên gọi: Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025”.

        2. Nội dung thi: Những nội dung trong Văn kiện, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chương trình hành động số 01-CTr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động số 01-CTr/ĐUK, ngày 01/10/2020 của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

      3. Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên Internet tại Trang thông tin điện tử Đảng bộ Khối CCQ tỉnh Thái Nguyên (địa chỉ: http://dukcq.thainguyen.dcs.vn/).

        4. Đối tượng dự thi: Toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong Chi bộ cơ quan Ban Dân tộc tỉnh Thái nguyên.

         Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh triển khai phát động cuộc thi đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động của cơ quan./.

 

Tham khảo Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi tại đây./.

Lê Thị Thanh Hà, Văn phòng

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4733

Tổng truy cập: 3199402

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: 666A đường Quang Trung, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3651 864 - Fax: 0208 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền