Truy cập nội dung luôn

Thông tin về hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên

11-03-2022 15:59

Căn cứ vào Điều lệ Đảng, Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về “Thi hành Điều lệ Đảng”, Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư “ Một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng”.

Ngày 18/01/2022, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW về “ Nghiệp vụ công tác đảng viên”. Hướng dẫn này hướng dẫn một số vấn đề về nghiệp vụ công tác đảng như: Kết nạp đảng viên; quản lý hồ sơ đảng viên, phát thẻ đảng viên, giói thiệu sinh hoạt đảng; khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên; một số vấn đề liên quan đến đảng viên…Hướng dẫn này thay thế hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 05/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương.

Tham khảo Hướng dẫn tại đây

Lê Thị Thanh Hà, Chi ủy Chi bộ

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 3441608

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: 666A đường Quang Trung, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3651 864 - Fax: 0208 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền