Truy cập nội dung luôn

Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

04-05-2021 15:58

        Thực hiện Kế hoạch số 20-KH/ĐUK, ngày 24/3/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

        Trong 2 ngày 23 và 24/4/2021, Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với các Chi bộ Liên minh Hợp tác xã; Chi bộ Quỹ phát triển đất và Chi bộ Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các Công trình Dân dụng và Công nghiệp tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho toàn bộ cán bộ, đảng viên và quần chúng. Đồng chí Hoàng Anh Trung, UV BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh tới dự và quán triệt, tuyền truyền Nghị quyết.

        Trong 2 ngày, các các bộ đảng viên của 4 Chi bộ đã được nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khoá XII. Qua đó đã giúp cán bộ, đảng viên trong Chi bộ nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết; từ đó thảo luận, thống nhất xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của cấp ủy thực hiện Nghị quyết gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị

Lê Thị Thanh Hà, Chi ủy Chi bộ

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4821

Tổng truy cập: 3199366

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: 666A đường Quang Trung, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3651 864 - Fax: 0208 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền