Truy cập nội dung luôn

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 14/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

10-12-2021 17:06

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 14/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 (Nghị quyết), UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 02/12/2021 để tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết, theo đó UBND tỉnh đã đề ra 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để tổ chức, triển khai thực hiện như sau:

Lãnh đạo UBND tỉnh đi nắm tình hình vùng đòng bào DTTS&MN

1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc

2. Phát triển giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số

3. Tập trung các nguồn lực, ưu tiên đầu tư phát triển kết cấu, hạ tầng kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số; đẩy mạnh hơn nữa hoạt động hợp tác, đối ngoại trong các vấn đề liên quan đến công tác dân tộc; ưu tiên các xã đặc biệt khó khăn

4. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hoá, phù hợp với tập quán của từng dân tộc và tiềm năng, lợi thế của từng vùng

5. Phát triển đồng bộ các lĩnh vực y tế, văn hóa, xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi

6. Tăng cường đấu tranh chống lợi dụng vấn đề dân tộc vào mục đích xấu; bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội

7. Tăng cường đầu tư phát triển, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất và đời sống.

Xem chi tiết Chương trình hành động số 02/CTr-UBND: tại đây.

Nguyễn Văn Nghĩa, Văn phòng

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4674

Tổng truy cập: 3199327

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: 666A đường Quang Trung, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3651 864 - Fax: 0208 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền