Truy cập nội dung luôn

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật

26-05-2022 16:55

        Trong những năm qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở, công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng.

        Tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng được hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tương đối đồng bộ và ngày càng hoàn thiện, phát huy vai trò điều chỉnh trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, kịp thời cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần quan trọng giữ vững ổn định an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường minh bạch, thuận lợi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

        Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Tình trạng chậm ban hành văn bản triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật của cấp trên vẫn còn xảy ra; việc thực hiện quy trình xây dựng văn bản còn kéo dài; chất lượng một số dự thảo văn bản cũng như chất lượng ý kiến tham gia vào dự thảo văn bản chưa cao… Những tồn tại, hạn chế trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là do nhận thức của một số cơ quan, đơn vị về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng thể chế, pháp luật còn chưa cao; việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ở một số nơi còn chưa nghiêm; công tác phối hợp trong thực hiện quy trình xây dựng văn bản chưa thật sự chặt chẽ, hiệu quả; nguồn lực dành cho công tác xây dựng và thi hành pháp luật còn có những hạn chế nhất định.

        Để tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy trách nhiệm của các cơ quan trong công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, ngày 12/4/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 12-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật.

        Xem nội dung chi tiết Chỉ thị số 12-CT/TU tại đây.

Lê Thái Vĩnh - Thanh Tra

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 3449786

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: 666A đường Quang Trung, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3651 864 - Fax: 0208 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền