Truy cập nội dung luôn

Luật Thi hành án hình sự và một số văn bản quy định, hướng dẫn

12-07-2022 16:35

        Những năm gần đây, việc chấp hành các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự, nhất là Luật Thi hành án hình sự, Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng (sau đây viết tắt là Nghị định số 49/2020/NĐ-CP) của các cấp, các ngành, các đoàn thể trong tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) ở địa phương.

        Tuy nhiên, quá trình triển khai, thực hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc quán triệt, thực hiện Luật Thi hành án hình sự, Nghị định số 49/2020/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật quy định về thi hành án hình sự còn chưa thường xuyên; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tuy đã được tăng cường nhưng còn chưa sâu rộng; công tác quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng (người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ…; người được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện...) còn hạn chế, vẫn còn có người chấp hành án vi phạm pháp luật, vi phạm nghĩa vụ chấp hành án dẫn đến phải đề nghị Tòa án nhân dân có thẩm quyền quyết định buộc phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo; công tác giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù và người chấp hành án hình sự tại cộng đồng hiệu quả chưa cao, nhất là việc học nghề, tạo việc làm, tìm việc làm để ổn định cuộc sống. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trên một phần là do công tác lãnh đạo, chỉ đạo chưa thực sự quyết liệt, chưa khai thác, phát huy hết năng lực của các nguồn lực trong cộng đồng xã hội; còn không ít người chấp hành xong án phạt tù, người chấp hành án hình sự tại cộng đồng vẫn có tư tưởng tự ti, mặc cảm với quá khứ lầm lỗi, thậm chí không chịu sự quản lý, giáo dục của chính quyền địa phương theo quy định của pháp luật...

        Để tiếp tục nâng cao hiệu quả chấp hành pháp luật về thi hành án hình sự tại cộng đồng và hòa nhập cộng đồng, khắc phục những hạn chế, tồn tại nêu trên, thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3214/UBND-NC ngày 11/7/2022, Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc xin giới thiệu Luật Thi hành án hình sự năm 2019, Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 19/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ để quý độc giả tham khảo.

          Xem chi tiết:  Luật Thi hành án hình sự năm 2019, Nghị định số 49/2020/NĐ-CP, Quyết định số 1041/QĐ-TTg ./.

Lê Thái Vĩnh - Thanh Tra

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 3450119

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: 666A đường Quang Trung, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3651 864 - Fax: 0208 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền