Truy cập nội dung luôn

Những dấu ấn trong công tác dân tộc tỉnh Thái Nguyên năm 2021

17-01-2022 17:16

Năm 2021 đã qua đi, dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19, nhưng nhờ sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy các cấp, sự vào cuộc của chính quyền, các ban ngành, đơn vị và sự đồng lòng nỗ lực của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, công tác dân tộc của tỉnh Thái Nguyên vẫn đạt được những kết quả tích cực, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh và sự đổi thay của vùng dân tộc miền núi.

Quang cảnh buổi sớm xóm Chòi Hồng, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai

1. Tỉnh Thái Nguyên ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác dân tộc

Theo đó, Nghị quyết số 04 ngày 14/7/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đặt ra mục tiêu tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc, phấn đấu đến năm 2025, Thái Nguyên trở thành tỉnh dẫn đầu khu vực trung du, miền núi phía Bắc, đến năm 2030 thuộc nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về thực hiện Nghị quyết số 88/2019/NQ-QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Một số chỉ tiêu cụ thể của Nghị quyết 04 như: Năm 2025, mức thu nhập bình quân của người DTTS tăng trên 2 lần so với năm 2020 và bằng 60% bình quân chung cả nước vào năm 2030; giảm tỷ lệ hộ nghèo DTTS bình quân 2%/năm trở lên trên tổng số hộ DTTS toàn tỉnh (theo tiêu chí mới) và giảm xuống dưới 8% vào năm 2030; 94% số xã vùng dân tộc và miền núi đạt chuẩn nông thôn mới và đến năm 2030, 100% các xã đạt chuẩn nông thôn mới; năm 2025, giảm 50% số xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, không còn xã trong diện này vào năm 2030 và một số chỉ tiêu khác về công tác cán bộ, bảo tồn văn hóa, cơ sở hạ tầng, an ninh quốc phòng, an sinh xã hội...

Để cụ thể hóa các mục tiêu của Nghị quyết 04, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 02/12/2021 để tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết, theo đó UBND tỉnh đã đề ra 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để tổ chức, triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Đ/c Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đ/c Nguyễn Thái Nam, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh

đi khảo sát công tác dân tộc tại xóm Bản Tèn, xã Văn lăng, huyện Đồng Hỷ

2. Đồng bào các dân tộc trong tỉnh tích cực góp phần vào thành công của các sự kiện chính trị lớn.

Năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Tiêu biểu là Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Vui mừng, phấn khởi vì các sự kiện chính trị đã diễn ra thành công tốt đẹp, hòa chung vào khí thế của cả nước, cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục đồng lòng, đoàn kết thực hiện thắng lợi các chủ trương, quyết sách của đất nước; phấn đấu xây dựng địa phương ngày càng phát triển, văn minh.

Trước những sự kiện đó, cấp uỷ đảng, chính quyền, các ngành, Mặt trận Tổ quốc từ tỉnh đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các nội dung công tác chuẩn bị, chào mừng trên địa bàn tỉnh. Công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ, toàn diện trên các loại hình phương tiện, bằng nhiều hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả, đặc biệt ở những địa bàn khó khăn, tạo được sự đồng thuận trong toàn dân. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và y tế được các lực lượng chức năng thực hiện tốt, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Kết quả xây dựng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số chiếm 13,73% cấp ủy tỉnh, 13,33% ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XX); 28,57% đại biểu Quốc hội; 22,2%  đại biểu Hội đồng nhân dân... con số này vượt xa chỉ tiêu đề ra đối với tỉnh có tỷ lệ đồng bào DTTS dưới 30% do Chính phủ quy định.

Ông Dương Văn Sình, Người có uy tín xóm Trung Sơn, xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ

hướng dẫn người dân làm thủ tục bỏ phiếu bầu cử

3. Nguồn lực dành cho vùng dân tộc miền núi đạt hiệu quả cao

Năm 2021, trong công tác dân tộc tại Thái Nguyên chứng kiến nhiều thành quả từ các chương trình, chính sách của Trung ương và chính sách đặc thù của địa phương. Tỉnh Thái Nguyên đã huy động được trên 6.000 tỷ đồng trong giai đoạn trước để đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nhờ các nguồn lực này, hàng trăm công trình bao gồm: giao thông, trường học, thủy lợi, điện, trạm y tế, nhà văn hóa, nước sinh hoạt… dành cho đồng bào dân tộc thiểu số được đầu tư xây dựng mới.…

Đến nay, tỉnh Thái Nguyên chỉ còn 14 xã và 142 xóm đặc biệt khó khăn, có 66/110 xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi đạt chuẩn nông thôn mới (bằng 65%), tỉ lệ cao gấp 3 lần bình quân chung vùng dân tộc thiểu số và miền núi toàn quốc. Cuối năm 2021, thêm 7 xã đủ điều kiện để công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh giảm nhanh, xếp thứ 02 trong 11 tỉnh miền núi vùng Đông Bắc (chỉ sau tỉnh Quảng Ninh ), 100% xóm, bản có điện lưới quốc gia…

Đây là những cơ sở để Thái Nguyên tiếp tục  triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS&MN giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025, gắn với thực hiện Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Giải quyết những bức xúc, khó khăn nhất liên quan đến đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho vùng đồng bào DTTS và MN. Phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc, phát triển đội ngũ cán bộ công chức viên chức người dân tộc thiểu số. Tập trung các nguồn lực, ưu tiên đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, ưu tiên các xã đặc biệt khó khăn.Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, phù hợp với tập quán từng dân tộc và tiềm năng lợi thế từng vùng.Phát triển đồng bộ y tế, văn hóa, xã hội vùng đồng bào dân tộc.Tăng cường đầu tư phát triển, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất và đời sống vùng đồng bào dân tộc.

 

4. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19 tại vùng dân tộc thiểu số được tăng cường và đảm bảo an toàn.

Tại địa bàn 110 xã vùng dân tộc miền núi của tỉnh, công tác tuyên truyền thực hiện nghiêm khuyến cáo của Bộ Y tế, các quy định của chính về phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở được đẩy mạnh. Tiếp tục đẩy mạnh, phát huy vai trò Người có uy tín trong trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của chính quyền cơ sở và hướng dẫn của Bộ Y tế trong phòng, chống dịch Covid-19. Đồng bào các dân tộc phát hiện, phản ánh các hiện tượng bất thường ở cơ sở đến các lực lượng chức năng, để ngăn chặn kịp thời các sự việc làm lây lan dịch bệnh. Đồng thời các cơ quan chức năng đã phối hợp kiểm tra, giám sát, đôn đốc triển khai các gói cứu trợ của Nhà nước đến những người bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 là người DTTS nói riêng và người bị ảnh hưởng dịch bệnh ở vùng đồng bào DTTS nói chung. Tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ kịp thời đối với lao động là người DTTS từ vùng dịch trở về địa phương, nhất là các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; không để đồng bào bị thiếu đói do bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh nắm tình hình và thăm hỏi người dân

bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid trên địa bàn huyện Võ Nhai

5. Thái Nguyên triển khai tốt các chính sách giáo dục vùng dân tộc miền núi

Giáo dục đào tạo tại các địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn là một trong những lĩnh vực tỉnh luôn đặc biệt quan tâm, chú trọng. Tỉnh đã triển khai và thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đã được Trung ương ban hành đối với học sinh, nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, như: Chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP; chi trả cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP; chế độ đối với học sinh dân tộc trường PTDTNT theo Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT-BTC-BGDĐT; Nghị định 57/2017/NĐ-CP ngày 09/05/2017 quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người. Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn Nghị định 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ.

Tỉnh Thái Nguyên cũng đã ban hành Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND quy định vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc thuộc diện tuyển sinh vào các trường phổ thông dân tộc nội trú của tỉnh Thái Nguyên, đảm bảo quyền lợi học nội trú và mở rộng hơn cơ hội cho nhiều con em đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnhđược theo học các trường phổ thông dân tộc nội trúvà để cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX đã đề ra: “tiếp tục duy trì tỷ lệ ít nhất 8% học sinh dân tộc thiểu số được học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú”.

Đ/c Nguyễn Thái Nam, Trưởng Ban Dân tộc thăm mô hình trồng rau

của các em học sinh Trường PT DTNT THCS Đồng Hỷ

6. Quan tâm tới đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

 Ngày 27/7/2021, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 2514/QĐ-UBND về việc đưa ra khỏi danh sách, bổ sung, điều chỉnh nơi cư trú người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên được hưởng chính sách theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg giai đoạn năm 2018-2022. Theo đó, tổng số người có uy tín giai đoạn 2018-2022 (sau khi rà soát năm 2021) đến nay là: 834 người (Nam: 751 người, nữ: 83 người).

Danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là cơ sở để các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, phân công, phân cấp thực hiện công tác vận động, phát huy vai trò của người có uy tín  theo tinh thần Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời là cơ sở để người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Lãnh đạo Ban Dân tộc thăm gia đình ông Ngô Văn Chú, người uy tín

xóm Mỏ Chì, xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai (thứ 2 từ phải sang)

7. Tiếp tục bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thồng của đồng bào các dân tộc thiểu trên địa bàn tỉnh.

Bằng những chương trình, đề án, dự án về bảo tồn văn hóa và ý thức giữ gìn của đồng bào các dân tộc trong tỉnh, các giá trị văn hóa đặc sắc của tỉnh Thái Nguyên như các di sản văn hóa phi vật thể, các hệ thống di tích lịch sử, danh thắng trên địa bàn đã được phát huy. Đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã có 17 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, hàng chục nghệ nhân người dân tộc thiểu số được trao tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước. Đồng thời, các giá trị văn hóacủa đồng bào các dân tộc trong tỉnh đã được khai thác để gắn với phát triển kinh tế, phát triển du lịch nâng cao thu nhập của bà con dân tộc, từng bước thực hiện hài hòa 2 mục tiêu là: bảo tồn và phát triển ở địa phương.

 Bên cạnh việc giữ gìn các giá trị văn hóa được phát huy, các hủ tục, tập quán cũ bị loại trừ, tỷ lệ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống vùng dân tộc giảm rõ rệt.

Múa Tắc Xình của người Sán Chay được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

8. Quá trình chuyển đổi số ở vùng dân tộc mang lại nhiều hiệu quả tích cực

Chuyển đổi số tại các địa phương vùng dân tộc miền núi không chỉ ở việc lắp đặt hạ tầng mà còn là vấn đề thay đổi nhận thức của người dân được thụ hưởng. Việc quan tâm, tăng cường chuyển đổi số tới vùng núi, vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là vùng dân tộc thiểu số của tỉnh đang từng ngày góp phần nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Các dịch vụ, thủ tục hành chính đang dần thay đổi theo hướng áp dụng công nghệ thông tin. Làm việc qua mạng, điều này là một hiện thực hoàn toàn khác xa so với nhiều năm về trước khi mà mọi công việc đều phải có mặt chủ thể trực tiếp thực hiện. Hoạt động y tế, giáo dục đang dần thay đổi theo hướng tạo nên những công dân số. Chuyển đổi số tạo dấu ấn mới cho diện mạo nông thôn miền núi, vùng dân tộc thiểu số, góp phần vào quá trình xây dựng quê hương Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp.

Người dân xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai truy cập internet

9. Hoạt động an sinh xã hội, chăm lo người nghèo vùng dân tộc miền núi được duy trì và đẩy mạnh.

Những năm qua, nhiệm vụ đảm bảo ASXH đã được tỉnh quan tâm, sâu sát đến từng đối tượng, trong đó chú trọng đến nông dân, người cao tuổi, trẻ em, nạn nhân chất độc da cam, người tàn tật, đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều vấn đề bức thiết ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn từng bước được giải quyết. Chính sách bảo hiểm y tế được tăng cường. Tuần cao điểm “ Tết vì người nghèo” được tổ chức quy mô, đem xuân ấm an vui tới mọi nhà. Các hoạt động từ thiện nhân đạo tại vùng dân tộc miền núi của tỉnh được tổ chức thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, tạo động lực cho các hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Đ/c Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh 

thăm và tặng quà thầy trò Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Thái Nguyên

 

Lãnh đạo Ban Dân tộc tặng quà Tết cho học sinh vượt khó học tập

tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Thái Nguyên

10. Công tác quốc phòng, an ninh chính trị được giữ vững. Công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng được thực hiện nề nếp, ổn định.

Những năm qua, phát huy truyền thống quê hương cách mạng, tỉnh Thái Nguyên đẩy mạnh thực hiện Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, đạt được nhiều kết quả tích cực. Qua đó, trực tiếp góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nhất là “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc. Hoạt động diễn tập khu vực phòng thủ, bảo đảm an ninh vùng giáp ranh được duy trì. Các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo vùng dân tộc cơ bản ổn định, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, đồng bào yên tâm lao động sản xuất, đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

Đ/c Hoàng Văn Chính, Phó Trưởng Ban Dân tộc thăm bà con dân tộc Dao,

xóm Cao Biền, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai

Những dấu ấn trong công tác dân tộc của tỉnh Thái Nguyên trong năm 2021 là những kết quả đáng tự hào, là tiền đề để tiếp tục triển khai những chính sách, hoạt động cụ thể hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về công tác dân tộc trong thời gian tiếp theo./.

Dương Thị Hường Thái, Phòng Chính sách Dân tộc

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 7138

Tổng truy cập: 3320259

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: 666A đường Quang Trung, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3651 864 - Fax: 0208 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền