Truy cập nội dung luôn

Ban Dân tộc tham gia đối thoại trực tuyến “Vai trò tiên phong của đảng viên trong phát triển vùng đồng bào dân tộc”

20-12-2021 08:12

Ngày 25/11/2020, Báo Giáo dục và Thời đại đã tổ chức chương trình giao lưu trực tuyến với chủ đề “Vai trò tiên phong của đảng viên trong phát triển vùng đồng bào dân tộc”. Ông Nguyễn Thái Nam, Ủy viên UBND tỉnh -Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã tham gia chương trình.

Ông Nguyễn Thái Nam (trái), Trưởng Ban Dân tộc tham gia đối thoại trực tuyến tại văn phòng đại diện Báo Giáo dục và Thời đại

Việc phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với người dân, giúp đồng bào dân tộc từng bước giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn minh, hiện đại là cần thiết. Trong quá trình này, vai trò của các đảng viên được xem là hạt nhân chính trị quan trọng.

Trong buổi giao lưu trực tuyến, ông Nguyễn Thái Nam đã chia sẻ những vấn đề về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, trong đó có những vấn đề về công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; về những nỗ lực rèn luyện, phấn đấu của người đảng viên để góp phần nâng cao chất lượng đời sống cộng đồng người dân.

Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc xin giới thiệu phần trả lời của ông Nguyễn Thái Nam trong chương trình giao lưu trực tuyến.

Ông Nguyễn Thái Nam trả lời câu hỏi của độc giả Báo Giáo dục và Thời đại

tại buổi giao lưu trực tuyến

1. Ông có thể chia sẻ một vài thông số, thông tin cơ bản về điều kiện, tình hình chung của các vùng đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện nay?

Thái Nguyên là tỉnh trung du miền núi vùng Đông Bắc Bộ, trong tổng số 9 đơn vị hành chính thì có đến 4 huyện miền núi, 1 huyện vùng cao. Toàn tỉnh có số dân khoảng 1,3 triệu người, với 8 thành phần dân tộc chiếm số đông (Kinh, Tày, Nùng, Sán Dìu, Mông, Sán Chay, Dao, Hoa), trong đó đồng bào dân tộc thiểu số có trên 384.000 người, chiếm tỉ lệ gần 30% dân số toàn tỉnh.

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 178 xã/phường/thị trấn, trong đó có 110xã/phường/thị trấn thuộc vùng dân tộc và miền núi,được phân định thành 3 khu vực (I, II, III) theo trình độ phát triển, gồm85 xã khu vực I, 11 xã khu vực II,14 xã khu vực III.

Cộng đồng các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên sinh sống tập trung chủ yếu ở miền núi, vùng cao trên một địa bàn rộng lớn chiếm 90% diện tích toàn tỉnh, từ các huyện Định Hoá, Võ Nhai, Đại Từ, Phú Lương, Đồng Hỷ và một số xã, phường, thị trấn của huyện Phú Bình, thị xã Phổ Yên, thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công.

Quang cảnh xóm Bản Tèn, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ

2. Ông có thể cho biết những kết quả cơ bản, nổi bật của tỉnh Thái Nguyên những năm gần đây trong công tác phát triển văn hóa, kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc?

Trong những năm qua, công tác phát triển văn hóa, kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc của Thái Nguyên có nhiều chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng. Các cấp ủy đảng, chính quyền đã cụ thể hóa chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị. Tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách, bố trí nguồn lực đảm bảo triển khai hiệu quả Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020.

Có thể thấy, các chính sách đầu tư đã có tác động rất lớn đến các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, phát huy được sự sáng tạo của người dân, làm thay đổi cơ bản diện mạo nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh. Qua đó, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc ngày càng hoàn thiện; công tác bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc đạt kết quả rõ nét; sự nghiệp phát triển giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc có bước phát triển mới…

Có thể nói đến một vài con số điểm nhấn thể hiện những kết quả này. Giai đoạn 2016 - 2020, Thái Nguyên có 34/48 xã ra khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn(giảm 70%),huyện Võ Nhai ra khỏi diện huyện nghèo 30a. Năm 2019, Chính phủ quyết định Thái Nguyên có 19/63 xã, 75/94 xóm đặc biệt khó khăn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 (là tỉnh đứng thứ nhất toàn quốc). Có 65/100 xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi đạt chuẩn nông thôn mới(bằng 65%), tỉ lệ cao gấp 3 lần bình quân chung vùng dân tộc thiểu số và miền núi toàn quốc; xóa 76/76 xóm bản thiếu điện, “trắng điện” lưới quốc gia (toàn quốc có trên 3400 xóm chưa có điện); xây mới toàn bộ 33/33 phòng học tạm ở các xã ĐBKK; kết quả giảm nghèo, đến năm 2020, Thái Nguyện vượt 3 bậc, đứng thứ 2/11 tỉnh vùng Miền núi Bắc bộ, chỉ sau Quảng Ninh có tỷ lệ hộ nghèo thấp...

Lãnh đạo UBND tỉnh và Ban Dân tộc đi kiểm tra công tác dân tộc tại xóm Bản Tèn, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ

3. Xin ông cho biết, trong thời gian tới, tỉnh Thái Nguyên sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào trong kế hoạch phát triển văn hóa, kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc?

Công tác phát triển văn hóa, kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc là vấn đề quan trọng, lâu dài, đã và đang được Thái Nguyên rất chú trọng, ưu tiên. Trong thời gian tới đây, tỉnh sẽ quyết liệt triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS&MN giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025, gắn với thực hiện Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Giải quyết những bức xúc, khó khăn nhất liên quan đến đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho vùng đồng bào DTTS và MN.

- Phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc, phát triển đội ngũ cán bộ công chức viên chức người dân tộc thiểu số.

- Tập trung các nguồn lực, ưu tiên đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, ưu tiên các xã đặc biệt khó khăn.

- Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, phù hợp với tập quán từng dân tộc và tiềm năng lợi thế từng vùng.

- Phát triển đồng bộ y tế, văn hóa, xã hội vùng đồng bào dân tộc.

- Tăng cường đầu tư phát triển, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất và đời sống vùng đồng bào dân tộc.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,

Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Ban Dân tộc

4. Hiện nay, tỉnh Thái Nguyên đang triển khai những chính sách quan trọng nào dành riêng cho sự phát triển giáo dục đào tạo tại các địa bàn vùng đồng bào dân tộc, thưa ông?

Giáo dục đào tạo tại các địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn là một trong những lĩnh vực tỉnh luôn đặc biệt quan tâm, chú trọng. Tỉnhđã triển khai và thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đã được Trung ương ban hành đối với học sinh, nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, cụ thể:

- Chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP; chi trả cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP; chế độ đối với học sinh dân tộc trường PTDTNT theo Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT-BTC-BGDĐT; Nghị định 57/2017/NĐ-CP ngày 09/05/2017 quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người.

- Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn Nghị định 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ.

Năm tới, tỉnh sẽ quyết liệt triển khai Dự án 5 trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong đó được chia ra nhiêu tiểu dự án như:

Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh bán trú, và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tiểu dự án 2: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc; đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Đồng chí Nguyễn Thái Nam thăm bếp ăn Trường PTDT nội trú THCS Đồng Hỷ

5. Để công tác phát triển văn hóa, kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc tiếp tục đạt hiệu quả, theo ông, các chủ trương chính sách cần đặc biệt chú trọng vào những vấn đề gì?

Theo tôi, để công tác phát triển văn hóa, kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc tiếp tục đạt hiệu quả, khi xây dựng và ban hành các chủ trương chính sách, chúng ta cần đặc biệt thay đổi về nhận thức đối với công tác dân tộc đó là: coi trọng phát triển văn hóa ngang tầm với phát triển kinh tế và chính trị; giữ gìn bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc như chính giữ sự tồn tại dân tộc đó, cùng với phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất của đồng bào, cần phải quan tâm bảo tồn, phát huy văn hóa đặc sắc của mỗi dân tộc, đa dạng, phong phú thống nhất trong nền văn hóa Việt Nam.

Trong thời gian tới đô thị hóa và hội nhập là tất yếu khách quan, nếu chúng ta không có giải pháp thiết thực để mất đi những nét văn hóa riêng có của mỗi tộc thì chúng ta sẽ tự đánh mất mình, vì suy nghĩ cho cùng sự khác nhau giữa quốc gia này với quốc gia khác; dân tộc này với dân tộc khác là sự khác nhau về văn hóa.

Để làm tốt công tác phát triển văn hóa, cần thực hiện 19 nội dung Dự án 6 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS&MN giai đoạn I từ năm 2021 - 2025 (về Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch).

Đồng bào dân tộc Sán Dìu xóm Thanh Trà 1, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên

 giao lưu hát Soọng Cô

6. Ông suy nghĩ và đánh giá như thế nào về vai trò tiên phong của đảng viên trong việc phát triển văn hóa, kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc?

Là người làm công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực dân tộc của địa phương, tôi đánh giá rất cao vài trò tiên phong của đảng viên, đặc biệt là 407/834 đảng viên là người có uy tín trong vùng dân tộc thiếu số và miền núi trong việc phát triển văn hóa, kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc. Theo tôi, đảng viên vùng đồng bào dân tộc là những người có vai trò rất quan trọng bởi nói chung đồng bào các dân tộc thiểu số luôn tin tưởng tuyệt đối với đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước; do đó vai trò của người đảng viên làm công tác dân tộc sẽ giữ vai trò và trách nhiệm cao hơn, nặng nề hơn để giữ được niềm tin của đồng bào.

Ông Dương Văn Sình, người có uy tín xóm Trung Sơn, xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ

chăm sóc vườn na của gia đình

7. Để đảng viên đóng góp hiệu quả, phát huy tốt vai trò tiên phong của mình, chúng ta cần có những chính sách và cách làm như thế nào, theo ông?

Qua thực tiễn và đúc rút, tôi cho rằng, để đảng viên đóng góp hiệu quả, phát huy tốt vai trò tiên phong của mình, chúng ta cần tập trung, thường xuyên chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, phát triển Đảng ở vùng đồng bào DTTS và MN.

Theo chúng tôi, đào tạo bố trí được đồng chí Đảng viên công tác ở các sở, ban, ngành, huyện thì rất quý, nhưng trọng tâm là Đảng viên ở các xã, thôn bản. Vì, hơn ai hết đội ngũ này hiểu biết, gắn bó mật thiết với người dân; họ biết người dân cần gì và phải làm thế nào để đáp ứng được mong đợi của họ; đặc điểm của đồng bào dân tộc thiểu số là tính cố kết cộng đồng rất cao, luôn tin vào những người cùng dân tộc, cùng hoàn cảnh với nhau. Vì vậy xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người có uy tín dân tộc thiểu số là Đảng viên vững mạnh là yếu tố rất quan trọng để phát triển bền vững địa bàn DTTS và MN.

8. Ông muốn nhắn nhủ, chia sẻ điều gì với các đảng viên, đặc biệt là các đảng viên trẻ, đang sống và công tác ở những địa bàn vùng cao, vùng khó khăn trên địa bàn?

Tôi mong muốn các đồng chí Đảng viên nói chung, các đồng chí Đảng viên trẻ, thầy cô giáo là Đảng viên nói riêng hãy khẳng định và nâng cao vai trò tiên phong, gương mẫu của mình để góp phần quan trọng phát triển kinh tế xã hội, an ninh trật tự vùng DTTS và MN, nhất là vùng đặc biệt khó khăn; thường xuyên nâng cao nhận thức, tiên phong trong chuyển đổi số, góp phần tích cực nâng cao dân trí, thay đổi nếp nghĩ cách làm để đồng bào thoát khỏi khó khăn vươn lên làm giầu cùng với địa phương khác và cả đất nước.

Trước những yêu cầu, nhiệm vụ và thách thức mới, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là lực lượng đảng viên trẻ vùng DTTS và MN cũng phải có những nhận thức mới cho phù hợp với yêu cầu của thực tiễn mới, phải nêu cao ý thức tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện trong thực tiễn, để nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, tri thức khoa học cần thiết và phẩm chất đạo đức, lối sống, phương pháp và tác phong công tác đáp ứng đòi hỏi ngày một cao hơn của tình hình, nhiệm vụ mới.

9. Được biết vừa qua tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định cho vấn đề chính sách riêng về đối tượng học sinh được dự tuyển, học tập tại các trường dân tộc nội trú. Ông có thể cho biết cụ thể hơn về vấn đề này?

Khi Quyết định 861/QĐ-TTg 04/6/2021của Thủ tướng Chính phủ được ban hành, số lượng xóm, xã vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giảm đi, cũng đồng nghĩa với việc một số chính sách hỗ trợ bị cắt giảm, trong đó có việc tuyển sinh vào các trường nội trú của tỉnh gặp nhiều khó khăn, đặc biệt có trường nội trú không còn nguồn tuyển sinh.

Trước thực tế này, ngày 20/8/2021, tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND quy định vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc thuộc diện tuyển sinh vào các trường phổ thông dân tộc nội trú của tỉnh Thái Nguyên.

Theo đó, nguyên tắc tuyển sinh sẽ ưu tiên hồ sơ dự tuyển thuộc khi vực III, trường hợp còn chỉ tiêu tuyển sinh thì tiếp tục xem xét hồ sơ theo thứ tự khu vực II, khu vực I. Quy định này đã đảm bảo quyền lợi học nội trú và mở rộng hơn cơ hội cho nhiều con em đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnhđược theo học các trường phổ thông dân tộc nội trúvà để cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX đã đề ra: “tiếp tục duy trì tỷ lệ ít nhất 8% học sinh dân tộc thiểu số được học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú”.

Đồng chí Nguyễn Thái Nam khảo sát thực trạng công tác tuyển sinh vào trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS  huyện Phú Lương

10. Theo ông, các tổ chức đảng, cấp ủy tại địa phương có vai trò như thế nàođể huy động, phát huy tốt sự đóng góp của các đảng viên trên địa bàn?

Thứ nhất, vấn đề xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh ở mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương, đơn vị giữ vai trò quan trọng để Đảng viên phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của mình. Nếu không có môi trường tốt, cá nhân mỗi Đảng viên sẽ rất khó phát huy năng lực, sở trường của mình.

Thứ 2, Thường xuyên quan tâm bồi dưỡng cho đảng viên, nhất là đảng viên trẻ để họ đủ năng lực làm công tác dân tộc, một lĩnh vực khó khăn, gian khổ…

Trong khi đó đội ngũ đảng viên trẻ chủ yếu là những người đang ở lứa tuổi thanh niên họ thường là lớp người hăng hái, tích cực năng động, nhạy bén với cái mới, nhưng lý luận của họ còn thiếu, kinh nghiệm còn ít, họ chưa được trải nghiệm nhiều trong hoạt động thực tiễn. Cho nên trong công tác của họ thường gặp những nhiệm vụ, thách thức mới, những vấn đề phức tạp, khó khăn mà họ phải tự giải quyết, nếu cấp ủy ở mỗi cấp không tạo điều kiện để đảng viên tích cực tự học tập, tu dưỡng và rèn luyện; không ngừng nâng cao toàn diện cả phẩm chất và năng lực thì sẽ không đủ sức vượt qua để hoàn thành nhiệm vụ của người đảng viên. Vì vậy, quan tâm giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên trẻ của các cấp uỷ Đảng và động viên giúp đỡ họ để nâng cao hơn nữa chất lượng tự học, tự tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên là nội dung trọng yếu, rất cần kíp trong công tác xây dựng đội ngũ đảng viên, đặc biệt là đảng viên mới kết nạp trong tình hình mới hiện nay đối với vùng DTTS và MN.

Có thể thấy, từ sự sâu sát tiên phong của các đảng viên trong việc tuyên truyền hướng dẫn người dân, nhiều hộ gia đình người dân tộc đã biết làm ăn, phát triển kinh tế ổn định cuộc sống. Đặc biệt, các đảng viên là người dân tộc ngày càng thể hiện tốt vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở đã dần thay đổi nhận thức và trở thành những người đi đầu trong các phong trào. Các đảng viên hạt nhân tiên phong này đã tạo động lực phấn đấu cho lớp thanh niên trẻ học tập và phấn đấu được đứng vào hàng ngũ của đảng, được đóng góp tiếng nói để giúp thay đổi bộ mặt nông thôn miền núi./.

Dương Thị Hường Thái, Phòng Chính sách Dân tộc

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6964

Tổng truy cập: 3307006

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: 666A đường Quang Trung, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3651 864 - Fax: 0208 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền