Truy cập nội dung luôn

Tổng kết công tác dân tộc năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

18-01-2022 18:07

Ngày 14/1, đồng chí Nguyễn Thái Nam, Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc đã chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác dân tộc năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và một số sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh; Lãnh đạo phòng Dân tộc các huyện, thành, thị.

Toàn cảnh Hội nghị

Kết quả thực hiện công tác dân tộc năm 2021

Năm 2021 là năm chuyển tiếp, các chính sách mới về công tác dân tộc còn có khoảng trống, chưa được ban hành thay thế, bổ sung kịp thời nhưng  Ban Dân tộc tỉnh cùng các cấp, các ngành đã nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đạt được những kết quả nổi bật như:

Các chính sách dân tộc và công tác chuẩn bị thực hiện chính sách dân tộc cho giai đoạn mới tiếp tục được chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện: Rà soát kết quả xác định xóm đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 gửi Ủy ban Dân tộc theo Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 -2025; triển khai thực hiện Quyết định số 39/2020/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định các dân tộc còn nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 -2025 theo hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc; Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025”; Thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người có uy tín theo Quyết định 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của...

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện rà soát các đối tượng thụ hưởng chính sách, tham gia góp ý với Chính phủ về dự thảo Quyết định quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương…để chuẩn bị triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 – 2030... Dự thảo các văn bản liên quan để tổ chức triển khai thực hiện Chương trình.

Kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định 39/2021/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 quy định vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc thuộc diện tuyển sinh vào các trường phổ thông dân tộc nội trú của tỉnh Thái Nguyên; Chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 02/12/2021 ban hành Chương trình hành động Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 14/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh...

Tổ chức Hội nghị biểu dương 90 đại biểu người dân tộc tiêu biểu trên địa bàn tỉnh năm 2021; 02 hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật, 02 hội nghị tuyên truyền về bình đẳng giới gắn với tuyên truyền bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp cho người dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh.

Nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2022

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra năm 2022 Ban Dân tộc xác định một số nhiệm vụ trong tâm sau:

Thứ nhất, Kịp thời tham mưu Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia, UBND tỉnh xây dựng các văn bản để triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành tiêu chí, định mức, nguyên tắc phân bổ vốn thực hiện Chương trình; Kế hoạch thực hiện Chương trình giai đoạn 2022 – 2025; Kế hoạch thực hiện Chương trình năm 2022…

Thứ hai, Thành lập Tổ công tác về Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025; ban hành Quy chế hoạt động cụ thể, phân công rõ việc, rõ người, rõ đơn vị phụ trách để tham mưu cho Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia, UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Chương trình.

Thứ ba, Tiếp tục ưu tiên tập trung các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế vùng dân tộc thiểu số một cách đồng bộ. Tập trung điều tra, khảo sát, nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt các đề án, chính sách về công tác dân tộc đang còn hiệu lực. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưu cho cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, để chính sách phát huy có hiệu quả.

Thứ tư, Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nắm chắc địa bàn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phát huy vai trò của người có uy tín, già làng, trưởng bản để vận động đồng bào dân tộc thiểu số tích cực thoát nghèo vươn lên làm giầu cho quê hương và mỗi gia đình.

 Thứ năm, Phối hợp với các ngành, các cấp quan tâm hướng dẫn tập trung sản xuất kinh doanh, gắn với chuỗi giá trị, tổ sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp. Lựa chọn các mô hình sản xuất phù hợp với từng địa phương, quy hoạch vùng sản xuất và đặc điểm phong tục, tập quán của người dân. Từ đó phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân nhất là đồng bào DTTS.

Nhân dịp này, 01 tập thể và 01 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021; 11 cá nhân được nhận Giấy khen của Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên trong thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2021.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho các cá nhân

Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh trao tặng Giấy khen của Trưởng ban Dân tộc cho các cá nhân

Nguyễn Văn Nghĩa, Văn phòng

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 8264

Tổng truy cập: 3320252

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: 666A đường Quang Trung, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3651 864 - Fax: 0208 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền